czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach czecho.pl

medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Najpopularniejsze

  • 16 grudnia 2016
  • 9 stycznia 2017
  • wyświetleń: 13636

Był pomysł, żeby nad placem autobusowym zrobić parking

Poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych ws. projektu przebudowy placu autobusowego. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły trzy uwagi. Jeden z pomysłów dotyczył utworzenia parkingu nad dworcem autobusowym.

Plac autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach · fot.


Pod koniec minionego roku w Urzędzie Miejskim odbyły się konsultacje społeczne założeń do planowanego projektu przebudowy placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach. Do Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego wpłynęły trzy uwagi, które zgłosiło dwóch mieszkańców oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

Uwagi dotyczyły zagospodarowania i ewentualnego szerszego wykorzystania terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie. Zostały one przeanalizowane przez Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami, który merytorycznie zajmuje się realizacją zadania związanego z projektowaniem przebudowy placu autobusowego, w celu sprawdzenia możliwości ich uwzględnienia w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

Plac autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach · fot.


- W związku z tym, iż dokumentacja projektowa i wszystkie zawarte w niej rozwiązania na etapie projektowania zostały szczegółowo przeanalizowane, uzgodnione i zaakceptowane m.in. przez Biuro Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, którego zakres działania obejmuje prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, naniesienie w tym momencie tak istotnych zmian jak budowa parkingu nad dworcem autobusowym czy zmiana organizacji ruchu na samym dworcu autobusowym, wiązałoby się z potrzebą opracowania projektu zamiennego. Ponadto opracowana dokumentacja projektowa musi spełniać szereg warunków i wymogów określonych m.in. w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz warunkach technicznych określonych w stosownych rozporządzeniach - czytamy w raporcie z konsultacji.

Urzędnicy podkreślają, iż przedmiotowa inwestycja posiada wydane przez Starostę Bielskiego pozwolenie na budowę w proponowanym zakresie, a zmiany rozwiązań projektowych na tym etapie wiązałyby się z koniecznością opracowania projektu zamiennego i uzyskania nowych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

mapa poglądowa, plac autobusowy
Założenie przebudowy placu autobusowego · fot.


Planowany zakres projektu dotyczy przebudowy placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości i ul. Towarowej. W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie całkowicie nowy układ komunikacyjny na placu z czterema peronami dla pasażerów wraz z obsługującymi je kanałami jezdnymi dla autobusów oraz nowym wyjazdem na ul. Towarową i zjazdem z ul. Niepodległości.

W ramach projektu zainstalowane zostaną również stojaki na rowery. Dodatkowo w południowej części placu wyodrębniona zostanie również dwukierunkowa droga dojazdowa do istniejącego osiedla mieszkaniowego.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Drzymały 16

tel. 32 2154313
tel. 32 2159178

ab / czecho.pl

REKLAMA

Komentarze